KVT KOŠIČAN

Turistický odznak - Vodné toky Košického kraja

Z dôvodu preventívnych opatrení voči koronavírusu sme sa rozhodli podporiť individuálnu turistiku s ohľadom na prevenciu a karanténu. Ponúkame Vám súbor individuálnych akcií pod názvom TURISTICKÝ ODZNAK - VODNÉ TOKY KOŠICKÉHO KRAJA.

Úvodné slovo

Územím mesta Košice preteká spolu dvadsať osem pomenovaných vodných tokov, z nich tri sú rieky (Hornád, Ida a okrajovo Torysa, ktorá tvorí krátku hranicu na východe) a tri sú kanály (Lúčny kanál, Šacký kanál a Valalický kanál). Z celkového počtu dvadsaťdva potokov, osemnásť pramení na území mesta a ďalšie dva - Čečatovský potok a Vrbica - tvoria v pramennej oblasti hranicu mesta. Medzi najvýznamnejšie vodohospodárske toky patrí Čermeľ, Hornád, Ida, Myslavský potok, Sokoliarsky potok a Torysa.

Turistický odznak

Cieľom tohto turistického odznaku je prejsť vybrané trasy okolo potokov a riek v Košiciach a okolí. Turistický odznak zahŕňa tieto pochody:

 • Krátke potoky:
  • Račí potok 2,5 km
  • Baštiansky potok 3 km
  • Kamenný potok 4,1 km
  • Čičkovský potok 5 km
  • Vrbica 5,4 km
 • Dlhé potoky:
  • Beliansky a Čermeľský potok 19,5 km
  • Hlboký a Myslavský potok 19,5 km
  • Potok Sopotnica 15 km (bonus)
 • Rieky:
  • Úsek rieky Hornád 14 km
  • Zimná voda a úsek rieky Ida 17 km

Podmienky plnenia

Turistický odznak bude zahájený dňa 4.4.2020. Dovtedy budú na tejto stránke doplnené všetky nevyhnutné podrobnosti s kompletným záznamníkom pochodov.

Uvedené toky pretekajú cez Košice alebo sú v dosahu regionálnej dopravy. Uvedené dĺžky predstavujú len dĺžky vodných tokov. Celková dĺžka pochodu môžu byť o niečo dlhšia, nakoľko v niektorých prípadoch je nutné pochod začať a ukončiť mimo vodného toku. Ak je pochod označený ako nepovinný, nie je nutné jeho splnenie za účelom získania turistického odznaku.

Záujemci o splnenie turistického odznaku si môžu stiahnuť záznamník v PDF formáte. Turista si prejde jednotlivé pochody, najlepšie individuálne, podľa popisu trás záznamníku. Doporučuje sa prejsť každý pochod naraz, nie je to však podmienkou. V záznamníku sú uvedené otázky, na ktoré nájde turista odpovede na danej trase pochodu. Odpovede na otázky slúžia ako potvrdenie absolvovania pochodu. Po prejdení všetkých (povinných) trás posielajte odpovede na email kvtkosican2@gmail.com.

Po potvrdení prejdených pochodov na pôvodnú emailovú adresu má turista nárok na magnetku s logom turistického odznaku. Náhľad magnetky a cena budú stanovené neskôr. Prví traja turisti obdržia zdarma trofej s názvom turistického odznaku. O poradí víťazov rozhoduje dátum a čas doručenia emailu. Odovzdanie magnetky (a trofeje) individuálne po dohode.

Účasť na turistickom odznaku je dobrovoľná a na vlastné riziko účastníka. Prosíme Vás o dodržiavanie zákonov Slovenskej republiky, preventívnych opatrení voči koronavírusu a o ohľaduplnosť k prírode.

ZÁZNAMNÍK V PDF FORMÁTE

Náhľad trás vybraných vodných tokov
Račí potok
Baštiansky potok
Kamenný potok
Čičkovský potok
Vrbica
Čermeľský potok
Myslavský potok
Copyright © KVT Košičan 2020
×