KVT KOŠIČAN

Ako sa stať členom, schôdze klubu a členské príspevky

Schôdze klubu

Schôdze klubu, keď nie sú pozastavené, sa konajú každý pondelok na štadióne Lokomotíva vo veľkej zasadačke o 18:00 h.

Podľa posledných pandemických opatrení schôdzovať môžu len členovia, ktorí sa preukážu potvrdením OTP. Za tejto situácie pozastavujeme schôdzovanie.

Pre zájemcov o členstvo v klube
 • Prijímame nových organizátorov túr a členov. Ak premýšľate o členstve a máte nejaké otázky, môžete nám nezáväzne napísať na email kvtkosican2@gmail.com. Ak už ste rozhodnutý, že chcete vstúpiť do klubu, je potrebné vytlačiť a vyplniť dokumenty (uvedené nižšie), priniesť tieto dokumenty na členskú schôdzu alebo priamo predsedovi klubu a zaplatiť členské. Ak nemáte možnosť tlače alebo potrebujete pomôcť, kľudne nám napíšte; radi Vám pomôžeme.
 • Pred prvou účasťou na klubovej akcii sa odporúča zúčastniť sa a predstaviť na klubovej schôdzi alebo kontaktovať organizátora akcie, že máte záujem o účasť na nej. Vyhradzujeme si právo odmietnuť Vás na prvej akcii, pokiaľ Vás osobne nepoznáme.
 • Ak sa v priebehu roka zúčastnite niekoľkých klubových akcií, odporúčame prijať členstvo v našom klube.

Členské príspevky všeobecne

Členské príspevky na rok 2022 - aktuálne prebieha prihlasovanie

Ak sa stanete členom nášho klubu KVT Košičan, súčasne máte právo sa stať členom Klubu slovenských turistov (KST). KST neumožňuje individálne členstvo. Ak chcete vstúpiť do KST a získať výhody z tohto členstva, musíte zároveň vstúpiť do niektorého turistického klubu, najlepšie vo svojom regióne. Samozrejme, že budeme radi, ak vstúpite do nášho klubu KVT Košičan.

Okrem prihlásenia do KVT Košičana odporúčame členstvo aj v KST, aby ste podporili celoslovenské akcie, značenie a zároveň získavate celoročné poistenie na zásah HZS a môžete využívať zľavy na turistických zrazoch a chatách KST. Ak sa rozhodnete vstúpiť do nášho klubu aj do KST, zaplatíte členské príspevky naraz ako jednu sumu. Niektoré členské príspevky do KST na rok 2022 sa oproti roku 2021 upravujú - viz nižšie. Členské príspevky do KVT Košičana na rok 2022 sa nemenia.

Členský príspevok do klubu KVT Košičan na rok 2022:

 • 10 € : pracujúci
 •  5 € : dôchodcovia, mladež do 18 rokov

Členský príspevok do KST na rok 2022:

 • 11  15 € : základné (zahŕňa 1,50 € - poistenie v poisťovni UNION)
 •  7  10 € : dôchodcovia od 62 do 69 rokov, študenti od 16 do 26 rokov okrem študentov externého štúdia (zahŕňa 1,50 € - poistenie v poisťovni UNION
 •  5 € : dôchodcovia od 70 rokov, deti do 15 rokov, držitelia preukazov ZŤP (zahŕňa 1,50 € - poistenie v poisťovni UNION
 •  0 € : čestný člen KST, poistné zaplatí KST
Vysvetlenie úpravy príspevkov do KST na rok 2022

Celosvetový nárast miery inflácie a teda zvyšovanie cien tovarov a služieb, ako aj ceny práce zamestnancov KST.

Doteraz boli všetci členovia vedenia KST dobrovoľnými funkcionármi, ktorí za svoju činnosť nepoberali žiadnu mzdu. Pri aktuálnom počte členov a správe rozsiahleho majetku horských chát, je tento stav neudržateľný. Správa majetku a nemalých prostriedkov na zabezpečovanie činnosti KST všetkých členov si vyžaduje desiatky hodín práce, cestovania a veľké množstvo rokovaní, aj na najvyššej úrovni. Nie je možné, aby túto činnosť vrátane právnej zodpovednosti vykonávali funkcionári bez nároku na akúkoľvek odmenu.

Uvedení funkcionári by mali poberať aspoň minimálnu odmenu aj s ohľadom na to, aby tieto funkcie boli obsadzované schopnými a oddanými osobami.


Ako si zažiadať alebo predĺžiť členstvo na rok 2022

Súčastní členovia KVT Košíčan

Ak si chcete predĺžiť členstvo v klube KVT Košičan na rok 2022, prosíme zaplatiť členské prispevky na účet SK17 8330 0000 0026 0148 6922. Ak si zároveň chcete zažiadať aj o členstvo alebo predĺžiť si členstvo v KST, zaplaťte oba členské príspevky naraz na uvedený účet. Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko. Súčasné členstvo v KVT Košičan Vám platí do 31.3.2022. Nové členstvo v KVT Košičan Vám začne platiť už od 1.1.2022.

Ak u Vás došlo k zmene osobných údajov, prosíme ich nahlásiť na email predsedu klubu jozef.kalapos5@gmail.com. Členské preukazy a nové členské známky vydávame na vybraných členských schôdzach s ohľadom na covid opatrenia. Termíny upresníme na hlavnej stránke.


Noví záujemci o členstvo v KVT Košíčan

Prosíme stiahnuť, vytlačiť, vyplniť a podpísať tieto dokumenty:

Ak sú povolené členské schôde, príďte na schôdzu s dokumentami. Prípadne dokumnety obdržíte na schôdzi, kde ich (s našou pomocou) vyplníte.

Ak nie sú povolené členské schôde, dokumenty doručte osobne predsedovi klubu na adresu:
Jozef kalapos
Uherova 5
Košice

Dokumenty môžete vhodiť do schránky alebo skúsiť zazvoniť a odovzdať osobne. Následne prosíme, zaplaťte členské prispevky na účet SK17 8330 0000 0026 0148 6922. Ak si zároveň chcete zažiadať o členstvo alebo predĺžiť si členstvo v KST, zaplaťte oba členské príspevky naraz na uvedený účet. Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko. Členské preukazy a nové členské známky vydávame na vybraných členských schôdzach s ohľadom na covid opatrenia. Termíny upresníme na stránke


Výhody pre členov KVT Košičan
 • Prednostné právo zúčastňovať sa na klubových akciách pod vedením sprievodcov a kvalifikovaných inštruktorov pešej a vysokohorskej turistiky.
 • Využívanie výhod organizovanej turistiky prihlásením sa na vopred naplánované a organizačne zabezpečené akcie.
 • Pre aktívnych členov využívanie možnosti sebarealizácie, predkladaním a organizovaním svojich návrhov na turistiku doma a v zahraničí.
 • Možnosť prezentácie vlastných turistických aktivít na klubových schôdzach spojených s premietaním a prednáškami.
 • Využívanie zliav na cestovnom pri klubových autobusových zájazdoch a skupinových zliav na ŽSR.
 • Informovanosť o podujatiach KVT Košičan, KST a ďalších partnerských klubov na klubových schôdzach.
 • Spoločné spoznávanie krás Slovenska, prírody, histórie, kultúry, tradícií a iných zaujímavostí s podobne naladenými ľuďmi.
 • Zlepšenie fyzickej kondície a psychickej odolnosti, odbúravanie stresu a prekonanie seba, čim sa utvrdíš vo výkonnosti a upevníš si svoje sebavedomie.
 • Ak športuješ, či chceš súťažiť, môžeš plniť rôzne tematické odznaky a dosahovať výkonnostné stupne.
 • Môžeš sa vyškoliť a stať inštruktorom pešej a vysokohorskej turistiky.
 • Vieš si naplánovať vlastný turistický program podľa ročného kalendára akcií klubu a zúčastniť sa viacdňových pochodov.
 • Možnosť sa súčasne stať členom KST a využívať zľavy na turistických zrazoch a chatách KST (viz nižšie).

Výhody pre členov KST
 • Zľavy na turistických zrazoch KST.
 • Zľavy na ubytovaní v turistických zariadeniach na území SR (kompletný zoznam).
 • Hromadné celoročné cestovné poistenie a pripoistenie členov KST v poisťovni UNION (viz nižie, stránka KST)
 • Možnosť prezentácie vlastných turistických aktivít na klubových schôdzach spojených s premietaním a prednáškami.
 • Zľavy v ponuke tovarov a služieb (aktuálna ponuka).
 • Prispejete na správu majetku a zabezpečenie činnosti KST.
 • Priamo podporíte, aby funkcie vedenia KST boli obsadzované schopnými a oddanými osobami.

Hromadné celoročné cestovné poistenie členov KST v poisťovni UNION

Adresa

KLUB VŠESTRANNEJ TURISTIKY KOŠIČAN

Čermeľská cesta 1452/1

040 01 Košice-Sever

Copyright © Radoslav Medzihradský 2022
×