KVT KOŠIČAN

Ako sa stať členom, schôdze klubu a členské poplatky

Schôdze klubu

Schôdze klubu sa konajú každý pondelok na štadióne Lokomotíva vo veľkej zasadačke o 18:00 h - aktuálne až od 20.9..

Pre zájemcov o členstvo v klube
 • Prijímame nových organizátorov túr a členov. Ak ešte nie ste našim členom, môžete nám nezáväzne napísať na email na kvtkosican2@gmail.com, že máte záujem o členstvo. Pre vstup do klubu je potrebné vytlačiť a vyplniť dokumenty (uvedené nižšie), priniesť tieto dokumenty na členskú schôdzu a zaplatiť členské. Ak nemáte možnosť tlače alebo potrebujete pomôcť, kľudne nám napíšte; radi Vám pomôžeme.
 • Pred prvou účasťou na klubovej akcii sa odporúča zúčastniť sa a predstaviť na klubovej schôdzi.
 • Ak sa v priebehu roka zúčastnite niekoľkých klubových akcií, doporučujeme prijať členstvo v klube.

Členské poplatky

Ak sa stanete členom KVT Košičan, máte súčasne právo sa stať členom Klubu slovenských turistov (KST) a využívať zľavy na turistických zrazoch a chatách KST. Členské príspevky na rok 2021 za oproti roku 2020 nemenia.

Členský príspevok do klubu KVT Košičan na rok 2021:

 • 10 € : pracujúci
 •  5 € : dôchodcovia, mladež do 18 rokov

Členský príspevok do KST na rok 2021:

 • 11 € : základné (zahŕňa 1,50 € - poistenie v poisťovni UNION)
 •  7 € : dôchodcovia od 62 do 69 rokov, študenti od 16 do 26 rokov okrem študentov externého štúdia (zahŕňa 1,50 € - poistenie v poisťovni UNION)
 •  5 € : dôchodcovia od 70 rokov, deti do 15 rokov, držitelia preukazov ZŤP (zahŕňa 1,50 € - poistenie v poisťovni UNION)
 •  0 € : čestný člen KST, poistné zaplatí KST

Aktívni členovia: ak si chcete predĺžiť členstvo na rok 2021, prosíme zaplatiť členské prispevky na účet SK17 8330 0000 0026 0148 6922. Do správy pre prijímateľa uveďte svoje celé meno.

Ak došlo u Vás k zmene osobných údajov, prosíme ich nahlásiť emailom na jozef.kalapos5@gmail.com. Vydávanie členských preukazov a nových členských známok bude na niektorej členskej schôdzi. Termín ešte upresníme, nakoľko aktuálne nie sú povolené klubové schôdze.

Záujemci o nové členstvo: prosíme stiahnuť, vytlačiť, vyplniť a podpísať tieto dokumenty:

Dokumenty doručte osobne predsedovi klubu na adrese:
Jozef kalapos
Uherova 5
Košice

Dokumenty môžete vhodiť do schránky alebo skúsiť zazvoniť a odovzdať osobne. Následne prosíme zaplaťte členské prispevky na účet SK17 8330 0000 0026 0148 6922. Do správyu pre prijímateľa uveďte svoje celé meno. Vydávanie členských preukazov a členských známok bude na niektorej členskej schôdzi. Termín ešte upresníme, nakoľko aktuálne nie sú povolené klubové schôdze.


Výhody pre členov KVT Košičan
 • Prednostné právo zúčastňovať sa na klubových akciách pod vedením sprievodcov a kvalifikovaných inštruktorov pešej a vysokohorskej turistiky.
 • Využívanie výhod organizovanej turistiky prihlásením sa na vopred naplánované a organizačne zabezpečené akcie.
 • Pre aktívnych členov využívanie možnosti sebarealizácie, predkladaním a organizovaním svojich návrhov na turistiku doma a v zahraničí.
 • Možnosť prezentácie vlastných turistických aktivít na klubových schôdzach spojených s premietaním a prednáškami.
 • Využívanie zliav na cestovnom pri klubových autobusových zájazdoch a skupinových zliav na ŽSR.
 • Informovanosť o podujatiach KVT Košičan, KST a ďalších partnerských klubov na klubových schôdzach.
 • Spoločné spoznávanie krás Slovenska, prírody, histórie, kultúry, tradícií a iných zaujímavostí s podobne naladenými ľuďmi.
 • Zlepšenie fyzickej kondície a psychickej odolnosti, odbúravanie stresu a prekonanie seba, čim sa utvrdíš vo výkonnosti a upevníš si svoje sebavedomie.
 • Ak športuješ, či chceš súťažiť, môžeš plniť rôzne tematické odznaky a dosahovať výkonnostné stupne.
 • Môžeš sa vyškoliť a stať inštruktorom pešej a vysokohorskej turistiky.
 • Vieš si naplánovať vlastný turistický program podľa ročného kalendára akcií klubu a zúčastniť sa viacdňových pochodov.
 • Možnosť súčasne sa stať členom KST a využívať zľavy na turistických zrazoch a chatách KST.

Adresa

KLUB VŠESTRANNEJ TURISTIKY KOŠIČAN

Čermeľská cesta 1452/1

040 01 Košice-Sever

Copyright © Radoslav Medzihradský 2021
×